تجهیزات پزشکی مهام طب

فروشگاه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی مهام طب

خانه کارمندان مهام طب

در این بخش اطلاعات مدیران و کارمندان شرکت مهام طب را مشاهده می نمائید.

سرکار خانم اسدزاده

مدیر فروش ارومیه

سرکار خانم جلیل زاده

مدیریت مرکز ارومیه

سرکار خانم سپهری

مدیریت مرکز زنجان

آقای رضا عبدلی

مدیریت شعبه شهر

جناب آقای محمدرضا کرم نژاد

کارشناس فروش استان آذربایجان غربی