تجهیزات آزمایشگاهی مهام طب

فروشگاه تجهیزات آزمایشگاهی مهام طب

خانه کارمندان مهام طب

در این بخش اطلاعات مدیران و کارمندان شرکت مهام طب را مشاهده می نمائید.

خانم مهندس محمدی

معاون و مسئول فنی شعبه تبریز

مهندس محمد عالی نسب

مدیریت شعبه اردبیل

خانم مهندس ویدا فتح اله زاده

            مدیر بازرگانی شعبه اردبیل

سرکار خانم سارا بهرامی

مسئول سکوبندی

سرکار خانم سمیرا محمدی

حسابدار شرکت